fbpx

PERMEKASA: Pakej Rangsangan PKS dan Perusahaan Mikro

Pada 17 Mac, Perdana Menteri Malaysia telah mengumumkan pelancaran Program Strategik Memperkasa Rakyat dan Ekonomi (PERMEKASA), iaitu pakej rangsangan untuk memulihkan ekonomi negara.

 

Berikut adalah sorotan pakej rangsangan:

 

Kemudahan Kredit Mikro:

Pakej ini akan memperuntukkan wang sebanyak RM500 juta untuk kemudahan pembiayaan perusahaan kecil dan sederhana (PKS), yang berada di bawah BSN, TEKUN Nasional, SME Corp, dan MARA. Kerajaan akan mengeluarkan RM300 juta dari PERMEKASA melalui BSN, yang mana had pembiayaannya adalah RM50,000. Anda dapat menikmati kadar faedah yang diturunkan kepada 3% selama 5 tahun. Anda juga dapat menangguhkan pembayaran balik ansuran sehingga bulan keenam.

 

Usahawan dari Sektor Tidak Rasmi:

TEKUN menyediakan dana sebanyak RM60 juta, terutamanya melalui Skim Pembiayaan Tidak Formal dengan had RM5,000 untuk perniagaan kecil di rumah dan pasar malam.

 

Insentif Cukai:

Untuk menampung perbelanjaan yang berkenaan dengan pembayaran rumah atau sewa rumah pekerja, insentif cukai sebanyak RM50,000 akan diberikan kepada syarikat di bawah sektor pembuatan dan perkhidmatan.

 

Meningkatkan Kecekapan Operasi:

RM 50 juta akan diperuntukkan kepada rangsangan syarikat PKS dan syarikat peringkat pertengahan, di bawah Geran Automasi Pintar Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia (MIDA). Hal ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas mereka, dengan melibatkan penggunaan teknologi dalam perniagaan.

 

Pengecualian Bayaran Penyenaraian:

Bayaran untuk penyenaraian 12 bulan tersedia bagi syarikat yang memohon untuk disenaraikan di pasaran Main Market, LEAP dan ACE dapat dikecualikan. Dengan ini, syarikat-syarikat dapat mengumpulkan dana melalui pasaran saham.

 

Subsidi Upah:

Kerajaan telah memperuntukkan RM700 juta sebagai subsidi upah kepada sektor yang terjejas oleh pandemik Covid-19. Pelancaran Program Insentif dan Latihan Pengambilan 2.0 (PenjanaKerjaya 2.0) mendorong majikan melakukan pengambilan pekerja, di mana majikan juga boleh mendapatkan manfaat daripadanya.

 

Maklumat lanjut mengenai PenjanaKerjaya 2.0:

https://www.corpso.com/my/%e3%80%90penjanakerjaya-2-0%e3%80%91dapatkan-lebih-banyak-faedah-apabila-anda-mengupah/ 

 

Insentif untuk Usahawan Wanita

Kerajaan telah memperuntukkan RM30 juta untuk wanita yang ingin mengalihkan perniagaan mereka ke dalam talian semasa era pandemik ini.

 

Untuk menghidupkan semula ekonomi negara kita, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (MEDAC) akan menyalurkan semua insentif kepada pihak yang berkenaan. Selain itu, CORPSO bersedia menjadi penolong anda dalam pendaftaran syarikat. Lantiklah setiausaha syarikat anda dari CORPSO hari ini. Bebas dari kebimbangan terhadap operasi syarikat anda pada era pandemik ini!

Share your love